• 1900.98.98.78
  • info@mallok.vn

Nước bạn đang dùng có thật sự sạch? Làm sao để biết được nước sinh hoạt của bạn có đang bị nhiễm bẩn hay nước bạn đang uống có thật sự tốt?

Đối với Tập đoàn Mall Ok, nước sạch phải đẩm bảo các tiêu chí

  • Loại bỏ được các kim loại nặng trong nước
  • Bổ sung chất khoáng giúp nước không chỉ sạch còn cung cấp chất dinh dưỡng cho cơ thể
  • Trung hòa axit
  • Có chỉ số âm điện

Với các bài test tại OK Mall, bạn dễ dàng biết được tất cả các chỉ trên của nước mà nhà bạn đang dùng cho sinh haojt hay dùng uống đã đảm bảo hay chưa. Đồng thời, các bài text  cũng chứng minh đợc nguồn nước sau khi qua máy tạo nước sạch Hydrogen của cúng tôi tuyệt vời như thế nào.